Các phòng, khoa, trung tâm

Trường gồm 04 phòng
A. Lãnh đạo các Phòng
I Lãnh đạo các Phòng Liên hệ
1 Phòng Đào tạo Trưởng phòng: Th.s Trần Xuân Hoàng
Phó phòng:         Tạ Văn Tình
                      
02313.3792088
2 Phòng Kế hoạch- Tài chính Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Kim Đức 02313.792966
3 Phòng Tổ chức- Hành chính Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Ngọc Phúc
Phó phòng     : Th.s Đinh Thị Lan Anh
Phó phòng     : Th.s Nông Tuấn vinh
02313.792938
4 Phòng Quản lý HSSV Trưởng phòng: Th.s Đỗ Ngọc Sơn
Phó phòng     : Nguyễn Thị Thanh Binh
02313.792957
II Lãnh đạo các khoa  
1 Khoa Sư phạm Trưởng khoa: Lê Thị Kim Nhàn
Phó trưởng khoa: Đào Thanh Huyền
 
2 Khoa Kĩ thuật - Tổng hợp Trưởng khoa: Th.s Trần Thị Thuần  
3 Khoa CNTT - NN Phụ trách khoa: Th.s Tẩn Trung Dũng  
B. Chức năng - Nhiệm vụ các Phòng
1. Phòng Đào tạo
.....
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
...
3. Phòng Tổ chức - Hành chính
...
4. Phòng Quản lý HSSV
...

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây