Thông báo tuyển sinh ngành sư phạm hệ chính quy 2017

Thứ năm - 16/03/2017 07:59
TRƯỜNG CĐCĐ LAI CHÂU THÔNG TIN TUYỂN SINH CHÍNH QUY 2017 - NGÀNH SƯ PHẠM
thông tin tuyển sinh
thông tin tuyển sinh
2. Các thông tin của năm tuyển sinh (2017)
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Là học sinh đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT (sau đây gọi chung là THPT) năm 2017 và các năm về trước.
          - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
          - Không vi phạm pháp luật.
          - Không trong thời gian thi hành án kỷ luật.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Trường CĐCĐ Lai Châu lựa chọn phương thức tuyển sinh bằng hai hình thức, cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập THPT (xét điểm TB học tập học kỳ I lớp 12 của môn xét tuyển).
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Riêng 2 ngành GD Mầm non và GD Thể chất, nhà trường tổ chức thi kiểm tra thêm môn năng khiếu.
2.3.1. Phương thức 1: dành 75% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên 2 tiêu chí:
+ Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tiêu chí 2: Hạnh kiểm từ loại Trung bình Khá trở lên.
- Xác định thí sinh trúng tuyển: thí sinh trúng tuyển được xác định như sau:
          [Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển cho từng ngành học của học kì I lớp 12 ] + [Điểm ưu tiên].         
    Trong đó: điểm bình quân 3 môn theo tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 4,0 điểm.  
Lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển đối với từng ngành.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
Công tác xét tuyển được tổ chức thực hiện theo quy định và các văn bản hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường dành 25% chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 
- Tiêu chí xét tuyển:
Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt kết quả từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định; không có môn nào trong tổ hợp môn dự xét tuyển có điểm dưới 1.0 điểm.
- Xác định thí sinh trúng tuyển:
        Điểm trúng tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ƯT.
Trong đó: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) theo tổ hợp xét tuyển của ngành học + điểm ưu tiên (nếu có), xếp thứ tự từ cao xuống thấp, đến hết chỉ tiêu được xác định.
- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành
tổ hợp
Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 100      
1 Sư phạm Ngữ Văn (Văn-Sử)  
15
 
51140217
 
C00
C03
C19
D01
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Sử Văn, sử, GDCD Toán, Văn, Anh
2 Giáo dục Mầm non 35 51140201 M00 Toán, Văn + kiểm tra năng khiếu
3 Sư phạm Toán học (Toán - Tin)  
15
51140209 A00
A01
 A02
B00
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
4 Giáo dục Tiểu học  
20
51140202 A00
 C00
C01
C20
Toán, Lý, Hóa
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Lý Văn, Địa, GDCD
5 Giáo dục Thể chất  
15
51140206 T00 Toán, Sinh + KT năng khiếu
 

* Chỉ tiêu cụ thể theo từng phương thức xét tuyển:
 

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh
(100)
Mã ngành
tổ hợp môn dự xét tuyển
Phương thức 1 Phương thức 2
  Tổng số 74 26    
1 Sư phạm Ngữ Văn (Văn-Sử)  
11
04 51140217 C00; C03
C19; D01
2 Giáo dục Mầm non 26 09 51140201 M00
3 Sư phạm Toán học (Toán - Tin)  
11
04 51140209 A00; A01
 A02; B00
4 Giáo dục Tiểu học  
15
05 51140202 A00; C00
C01;C20
5 Giáo dục Thể chất  
11
04 51140206 T00
 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; điều kiện nhận ĐKXT

2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Phương thức 1: Điểm trúng tuyển do HĐTS Trường quyết định. Trong đó: Điểm trung bình 03 môn học dùng để xét tuyển theo tổ hợp không thấp hơn 4,0. Lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu;

- Phương thức 2: Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.5.2. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu tại Phòng Đào tạo của Trường hoặc download từ website của Trường (Website: http://www.laichaucc.edu.vn) và điền đầy đủ thông tin trong phiếu ĐKXT.

- Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Đào tạo của Trường. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp để vào sổ đăng ký và xử lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu có);

+ Bản sao công chứng học bạ THPT;

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Hai phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Bước 3: Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, HĐTS Trường xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên. Ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

- Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

2.6. Các thông tin khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

          - Tên trường: CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU

          - Mã trường: CLC

          - Chi tiết chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:
 

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành
tổ hợp
Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 100      
1 Sư phạm Ngữ Văn (Văn-Sử)  
15
 
51140217
 
C00
C03
C19
D01
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Sử Văn, sử, GDCD Toán, Văn, Anh
2 Giáo dục Mầm non 35 51140201 M00 Toán, Văn + kiểm tra năng khiếu
3 Sư phạm Toán học (Toán - Tin)  
15
51140209 A00
A01
 A02
B00
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
4 Giáo dục Tiểu học  
20
51140202 A00
 C00
C01
C20
Toán, Lý, Hóa
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Lý Văn, Địa, GDCD
5 Giáo dục Thể chất  
15
51140206 T00 Toán, Sinh + KT năng khiếu

* Riêng 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, Trường sẽ tổ chức thi kiểm tra năng khiếu, cụ thể như sau:
          - Ngành Giáo dục Mầm non: Chấm thi thang điểm 10 thí sinh thi các nội dung hát và đọc, kể chuyện diễn cảm; hình thức thi:
          + Thi hát: Thí sinh được tự chọn 02 bài hát tiếng Việt, thời gian chuẩn bị trong 5 phút và thời gian thi 5 phút (1 bài hát dành cho lứa tuổi Mầm non và 1 bài hát về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam). Yêu cầu: hát đúng giọng, đúng nhịp, không ngọng, thể hiện đúng sắc thái, tình cảm của bài hát, biểu diễn tự nhiên, trang phục phù hợp,…
+ Thi đọc, kể chuyện diễn cảm: Thí sinh bốc thăm đề thi, chuẩn bị theo yêu cầu của đề trong 10 phút và thời gian trình bày không quá 10 phút.
Lưu ý: Ở nội dung hát và đọc, kể diễn cảm trình bày quá thời gian quy định: 1 phút trừ 0,25 điểm; 2 phút trừ 0,5 điểm;…
          - Ngành Giáo dục Thể chất: Chấm thi thang điểm 10 thí sinh thi các nội dung bật xa tại chỗ và chạy nhặt bóng; hình thức thi:
          + Thi thực hành bật xa tại chỗ: Mỗi thí sinh thực hiện 3 lần, lấy thành tích cao nhất. Thí sinh thực hiện đứng tại chỗ bằng 2 chân (không vượt qua mép trên của vạch quy định) bật về phía trước và rơi xuống bằng 2 chân, xác định thành tích từ điểm rơi gần nhất cho tới mép trên của vạch quy định.
+ Thi thực hành chạy nhặt bóng: Mỗi thí sinh được thực hiện 01 lần lấy thành tích (tính bằng giây) với khoảng cách giữa hai rổ là 5m. Khi giám thị phất cờ mỗi thí sinh thực hiện chạy nhặt bóng từ rổ này chuyển sang rổ kia, với mỗi lần chạy mỗi thí sinh chỉ được nhặt 01 quả bóng chuyển sang rổ kia với thời gian ngắn nhất được tính theo thang điểm.
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
* Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thời gian thu nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ 01/04/201712/8/2017
- Đợt 2: Từ 13/8/201715/9/2017
- Đợt 3: Từ 16/9/201715/10/2017
- Đợt 4: Từ 16/10/201715/11/2017
- Thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non:
+ Đợt 1: thi ngày 29, 30/6/2017; thi năng khiếu trực tiếp tại trường.
+ Các đợt thi bổ sung: sẽ thông báo cụ thể trên website Trường.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; đường Võ Nguyên Giáp, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
 Điện thoại: 0213.792.088; Di động: 0948.320.878.
* Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
+ Hình thức 1: nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo – Trường CĐCĐ Lai Châu.
+ Hình thức 2: gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện.

Tác giả bài viết: Phòng đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây